له ماوه ی سێ کاتژمێردا سه ردانی چوار وێزگه ی  جیاوازده که ین
هه موو به ژداربوه کان ده بێت له 
(Lore-Agnes-Haus)
هه ست به ئارامی بکه ن.
ژن و پیاوه په ژدار بوه کان میوانی ئێمه ن پڕبه دڵ به خێرها تنتان ده که ین.
هه موو به یه که وه له وێزگه ی یه که م ده ست پێده که ین دوای گروپه که دابه شی چه ند گروپێکی بچوک ده که ین که له نێوان (5_7) که س بێت سێ وێزگه که یتریش به چرو پری سه ردان ده که ین.